#saveoscarsajland

Hur berättar man för sin tonåring att han har en livshotande sjukdom? Hur förklarar man för honom att i Sverige finns det ingen behandlingsmetod? Hur förklarar man för sin tonåring att Försäkringskassan anser att han kan behandlas i Sverige, trots att läkarna bara säger, nej, nej nej?

Oscar Sajland har den extremt ovanliga cancertumören DIPG (DIPG – Diffust Pons Gliom). Den drabbar en handfull barn i Sverige om året. Måndagen den 1 oktober var det barncancerdagen och barncancergala. Men denna omfattar inte Oscar. När ett barn i Sverige får en cancerdiagnos får barnet också behandling i Sverige. Tyvärr får inte Oscar det utan hans mamma, Cecilia, och pappa, Göran driver helt på egen hand hans tillfrisknande. Det är ett ensamt arbete, det är ett otroligt hårt arbete för vi måste läsa in oss på allt själva. Ställa alla frågor. Men framförallt i allt detta är det ett arbete med en bottenlös sorg, så krokigt och så konstigt. Där vi har försatt vår familj i en helt oönskad situation – 4 syskon och en mamma i Lund, Sverige, och Oscar och pappa i México 9000 km borta. För det är i México Oscar får sin behandling som skall ta honom tillbaka till livet igen.

Familjer i Sverige som har ett cancersjukt barn får ersättning från svenska staten via Försäkringskassan, men det får inte Oscar, eller mycket lite. Oscar är en billig kille för Försäkringskassan och svenska staten för vi baserar hans behandling på egna pengar och donationer, framförallt donationer. Är det rättvist? Är det människors lika värde? Samtidigt är vi så otroligt tacksamma för all den hjälp det svenska folket visar Oscar, det är otroligt! Samtidigt sitter det riktiga människor på Försäkringskassan och gör bedömningar, det är så konstigt för detta är människor med ett eget familjeliv, hjärta och hjärna, men varför? Jag förstår att vi inte kan begära ersättning för alla kostnader här i México, men varför så hjärtlöst? Vi frågade och yrkade på ersättning av Försäkringskassan på exempelvis:

Yrkande på ersättning för mediciner (bara mediciner!) eftersom Oscar har haft 2 lunginflammationer och 2 lungkollapser, 89000 kr. Svar från Försäkringskassan: ”Kostnad för mediciner godtas inte då förskrivna läkemedel som ingår i läkemedelsförordningen är kostnadsfria för barn under 18 år. Utrustning för inandning godtas inte då dessa hjälpmedel rekvireras kostnadsfritt via Region Skåne.”.
Jag frågar mig, ingen svensk läkare skriver ut mediciner på distans till Oscar, vi är helt utlämnade till oss själva och egna utlägg. Dessutom, när Oscar låg på gränsen att gå över till andra sidan i april här i México, hur skulle vi som föräldrar göra? Åka till ett apotek i Lund?

Oscars cancerbehandling i México som verkligen hjälper honom (ca 130000 kr var 3: vecka): ”Vid bedömning av samtliga merkostnader utgår Försäkringskassan från att Oscar kan får behandling i Sverige. Alla de kostnader som uppstår pga av att behandling sker i México godtas därför inte. Det kan inte anses medicinskt styrkt att Oscar måste behandlas i México.”.
Det finns ingen behandling i Sverige, jag har svårt att förstå att sjukvården och Försäkringskassan inte talar med varandra. Vilken behandling kan Oscar få av Försäkringskassan när sjukvården och barnsjukhuset i Lund inte kan ge honom någon?

Yrkad ersättning för hans sjukgymnastik, dvs för hans träning och motivation att komma tillbaka yrkade vi ca 20000 kr för (det som det har kostat hittills). Försäkringskassans svar: ”Kostnaden godtas inte då motsvarande hjälpmedel inte hade inneburit någon merkostnad om behandling hade genomförts i Sverige. Sjukgymnastik för barn är kostnadsfri om behandling genomförs i Sverige.”.
Jag som pappa frågar mig – vilken behandling?

Jag vill att alla förstår mig rätt. Jag gillar Sverige väldigt mycket. Sverige är för mig ett fantastiskt land, men för Oscar är det inte ett lika fantastiskt land. Han kommer alltid vara México trogen. Oscar är helt och hållet hänvisad till två starka föräldrar som är beredda att kämpa mot hans sjukdom, hela vägen. Det är en enorm kamp. Samtidigt är vi också emellanåt både ledsna och knäna viker sig. Försäkringskassan är inte en kioskvältare precis, och dom är inte heller en vitamininjektion. Vi kämpar otroligt hårt för Oscar. Vi kämpar så hårt med alla dom fantastiska människor som hjälper Oscar med att donera pengar till hans behandlingar. Vi lever dagligen med honom och hans kamp. Ibland skulle jag önska att Försäkringskassan hade en slogan som ”Vi bryr oss hela vägen!”. Svenska folket bryr sig hela vägen, det är klart.

Hjälp Oscar i hans kamp genom att swisha till pappa Göran på 070 6265478. Du gör en otrolig skillnad! Det skall du veta och känna. Vi är så otroligt tacksamma, men mest Oscar!