Helt fantastiska nyheter från mötet med läkarna

Att hålla ihop. Att hålla ihop som människa. Att hålla samman som familj. Vet du hur lätt det är med 9000 km från varandra? Det vi går igenom som familj, mamma och pappa är något som få kommer att göra, under en hel livstid. Men, som familj, och vi är en stor familj,...