Oscar är bättre än någonsin!

Detta är svårt att skriva. Jag vet egentligen inte hur jag skall skriva det jag vet. Februari 2020 var det mest utmanade vi har varit med om. Vi fick efter 2 röntgen veta att vi stod inför en ny utmaning. Vi hade ett möte med hans onkologläkare, Helena, där vi...