Välkomna! På denna hemsida kan ni följa Oscars kamp mot cancern

Oscar lämnade oss 22/7 kl 00.40

Vår Oscar, vår älskade Oscar har lämnat oss 22/7 kl 00.40. Tomheten och sorgen är enorm. Vi saknar Oscar till himmelns höjder. Oscar blev 16 år. Tårarna är så många och så tunga. Vi vill ha tillbaka vår Oscar men vi inser att det inte går. Det är så tomt. Kära Oscar, vi saknar dig oändligt mycket.

Vila i frid älskade Oscar, du finns med oss för alltid! 

 

 

 

 

CLICK HERE FOR ENGLISH

KLARGÖRANDE KRING ARTIKLAR OM BEDRÄGERIER

Jag har förstått att det finns en donationskampanj där en familj har samlat in pengar för att behandla sitt sjuka barn utomlands men att pengarna har gått till pappans skulder. DETTA ÄR INTE VI! Tyvärr är artikeln skriven så vagt att vi kan misstänkliggöras. Vi tar helt och hållet avstånd från detta och tycker som alla vettiga människor att det är hemskt. Jag känner mig väldigt ledsen.

Alla insamlade pengar går oavkortat till Oscars behandlingar. För att undvika missförstånd kring Oscars behandlingar och att Oscar inte skall råka illa ut i detta är jag väldigt tacksam om du hjälper till att sprida att VI ÄR INTE INVOLVERADE I DETTA!

Vår Oscar, vår älskade Oscar har lämnat oss 22/7 kl 00.40. Tomheten och sorgen är enorm. Vi saknar Oscar till himmelns höjder. Oscar blev 16 år. Tårarna är så många och så tunga. Vi vill ha tillbaka vår Oscar men vi inser att det inte går. Det är så tomt. Kära Oscar, vi saknar dig oändligt mycket.

Vila i frid älskade Oscar, du finns med oss för alltid!!

Hur berättar man för en 13-åring pojke med stark framtidstro och stora framtidsplaner att han har en mycket aggressiv och snabbväxande hjärntumör (DIPG – Diffust Pons Gliom) som det inte finns några behandlingsmetoder för i Sverige? Chansen att Oscar finns hos oss om 1 år är extremt liten. Oscar har bestämt sig för att inte ge upp. Och vi har bestämt oss för att inte ge upp. Hur tufft det än ser ut just nu. Vi skall göra allt som står i vår makt för att Oscar skall bli frisk igen!

Och det finns ljus – på en privat klinik i Monterey, México (https://www.idoimexico.com/). De har specialiserat sig på att behandla barn som får denna mycket aggressiva hjärntumör. På detta privata sjukhus behandlas barn från hela världen framgångsrikt och det finns goda exempel på att behandlingen både bromsar och botar. För att rädda Oscar måste vi åka till México. Det är bråttom och vi måste åka NU!

Oscar är en 13-årig pojke från Lund i Skåne som alltid har varit frisk, väldigt aktiv och enormt kunskapssökande. Livet har kretsat kring skolan, där hans resultat är mycket bra, hans syskon, kring handbollen, ett mycket stort matintresse, kompisar och datorspel. Så som det skall vara i den åldern. Sedan eftermiddagen den 15 december 2017 är livet inte längre som det skall vara när man är 13 år. Denna dag strax före jul fick Oscar diagnosen hjärntumör – en hjärntumör som kallas DIPG (Diffust Pons Gliom). Tumören växer i den känsliga hjärnstammen som är den huvudsakliga kommunikationsvägen för en rad livsviktiga nervsignaler mellan hjärnan och kroppen (andning, hjärtrytm, blodtryck etc.). Därför går den inte heller att operera bort. Oscar är alltså i akut behov av behandling!

Kliniken i Monterey, México behandlar med erkända metoder och godkända preparat på ett sätt som inte sker någon annanstans i världen. Metoden innebär två olika behandlingar – intraarteriell kemoterapi dvs. att cytostatika injiceras direkt in till det område i hjärnan där tumören sitter, och immunterapi dvs. att kroppens eget immunförsvar bekämpar cancercellerna. Kliniken i México har varit oerhört framgångsrik med denna unika metod som hjälper och botar barn på ett sätt som aldrig tidigare har skett. Som ger barn och deras föräldrar ett hopp om en annan, ljusare framtid.

Behandlingen för att rädda Oscar kostar oerhört stora summor pengar och tar lång tid, ca 1 år. Varje behandling beräknas kosta ca $15500 (ca 130 000 kr) plus sjukvård, resor och boende. Detta skall ske minst var 3:e vecka. Enligt de förhandsberäkningar vi har från kliniken i México beräknas bara själva behandlingarna kosta över 3 miljoner svenska kronor. Ja, det är mycket pengar och mer än vad vi själva kan få ihop. Men att låta pengar vara ett hinder för Oscars liv finns inte i vår värld. Det finns nog inte i någon förälders värld.

Som mamma och pappa rasar livet samman när ens barn får en diagnos som denna.
Men inte Oscars.
Denna hjärtesnälla och underbara 13-åring säger att vi alla måste blicka framåt.
Han har framtidsplaner.
Och han är fast besluten att lyckas.

Vi behöver all hjälp vi kan få och är tacksamma för alla bidrag, varenda krona räknas. Hjälp oss att ge Oscar ett hopp om att kunna förverkliga sina framtidsplaner.

Eventuella medel som blir över kommer självklart att doneras till forskningsprojekt för DIPG-forskning och därmed komma till nytta för andra barn som Oscar.

Stort tack på förhand,
Cecilia och Göran Sajland

How does one tell a 13-year-old boy with strong confidence and great plans for the future that he has a very aggressive and fast-growing brain tumor (DIPG – Diffuse Punch Glioma) that there are no treatment methods for in Sweden? The chance that Oscar will be with us in 1 year is extremely small. Oscar has decided not to give up. And we have decided not to give up. Even how tough it looks right now. We will do everything in our power for Oscar to recover!

And there is light – at a private clinic in Monterey, México (https://www.idoimexico.com/). They are specialized in treating children who get this very aggressive brain tumor. At this private hospital, children from all over the world are treated successfully, and there are good examples that the treatment both stops the tumor and cures. To save Oscar, we have to go to México. Time is critical – we are in a hurry and we have to go now!

Oscar is a 13 year old boy from Lund in south of Sweden who always has been healthy, very active and has a huge interest to search for knowledge and get answers. Life has been around the school, where his results are very good, his siblings, around the handball, a very big food interest, friends and computer games. As it should be in that age. Since afternoon December 15, 2017, life is no longer as it should be when you are 13 years old. This day just before Christmas, Oscar received the diagnosis of brain tumor – a brain tumor called DIPG (Diffuse Pons Gliom). The tumor grows in the sensitive brainstem which is the main communication pathway for a series of vital neuronal signals between the brain and the body (breathing, heart rhythm, blood pressure, etc.). Therefore, it is also impossible to operate. Oscar is therefore in urgent need of treatment!

The clinic in Monterey, México deals with recognized methods and approved medications in a way that is not performed anywhere else in the world. The method involves two different treatments – intra-arterial chemotherapy i.e. that cytostatic are injected directly into the area in the brain where the tumor is located, and immunotherapy which means that the body’s own immune system fights cancer cells. The clinic in Mexico has been extremely successful with this unique method of helping and curing children in a way that have never happened before. That gives children and their parents a hope for another, brighter future.

The treatment for saving Oscar costs extremely large amounts of money and takes a long time, about 1 year. Each treatment is estimated to cost about $ 15500 (approximately 130,000 Swedish kronor) plus healthcare, travel and accommodation. This must be done at least every 3 weeks. According to the preliminary calculations we have from the México clinic, only the treatments themselves cost over $ 360 000 (over approximately 3 million Swedish kronor). Yes, it’s a lot of money and more than we can get together by ourself. But letting money be an obstacle to Oscar’s life is not in our world. Probably this is not in any parent´s world.

As mother and father, life collapses when one’s child gets a diagnosis like this one.
But not Oscars.
This hearty and wonderful 13 year old boy says we all have to look forward.
He has plans for his future.
And he is determined to succeed.

We need all the help we can get and are grateful for all contributions, each crown counting. Help us to give Oscar a hope to realize his plans for the future

Any funds left over will of course be donated to research projects for DIPG research and thus benefit other children like Oscar.

Thanks in advance,
Cecilia and Göran Sajland

Under hashtaggen pågår ett fristående initiativ för att hjälpa oss att uppnå målet med insamlingen. Klicka på #SAVEOSCARSAJLAND för att komma till Facebookgruppen.

Oscar är bättre än någonsin!

Detta är svårt att skriva. Jag vet egentligen inte hur jag skall skriva det jag vet. Februari 2020 var det mest utmanade vi har varit med om. Vi fick efter 2 röntgen veta att vi stod inför en ny utmaning. Vi hade ett möte med hans onkologläkare, Helena, där vi...

läs mer

Kort uppdatering 15/12-2019

Detta är jätte kort! Men Oscar mår så himla bra! Han lever i sin triangel Hemma - Skolan - Morfar/mormor. Det är så imponerande. Han vill inte missa en lektion, en läxa. Denna Oscar! Vår Oscar!Vi väntar på ny röntgen av tumören. Förra gången var tumören på...

läs mer

Framsteg och skolstart – 2019-08-19

Hur det med Oscar?Det korta svaret är – jo det är väldigt bra! Han är stabil, på gott humör, vi är hemma tillsammans, äter det han vill, närheten till syskon, spelkvällar med Simon, Lovisa och Gustav, en lillasyster som konstant uttrycker sin kärlek till honom,...

läs mer

Swisha till: 0706-26 54 78

Skriv till oss